Kanakna - Zodiak Belgium: aankondiging verandering naam/verhuis van het Vlaams productiehuis. Concept/creatie van een verrassingsdoos + fiches: 'same taste other name'.