top of page

inspirerende kleuren, schwung, hartstocht, hersenkronkels, boeken, animatiefilms... en nog zoveel meer waarvan wij even stil worden.

"de inspiratie"

 

Uitspraak:  [ɪnspiˈra(t)si]

Verbuigingen:  inspiratie|s (meerv.)

toestand dat je creatief nadenkt en weet hoe je iets goed moet doen

 

Letterlijk: inblazing

 

Een bewustzijnstoestand (‘bezieling’) waarin de kunstenaar over het maximum van zijn scheppend vermogen beschikt en schijnbaar moeiteloos de vormgeving vindt die voor het beoogde kunstwerk het meest geschikt is. In de Griekse Oudheid werd de inspiratie toegeschreven aan een god of aan de muzen.

 

Synoniem:  bezieling

bottom of page